zysk

zysk

Najistotniejsze informacje na temat konsolidacji finansowej – co należy wiedzieć?

Konsolidacja finansowa to proces, który polega na połączeniu i prezentacji sprawozdań finansowych jednostek, które tworzą grupę kapitałową. Zestawienie musi być tak zrobione, aby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę, uwzględniając wymagane wyłączenia wewnątrz grupy i korekty, a także przeliczenia na wspólną walutę. (więcej…)