Zobacz profesje pewnej przyszłości

rynek pracy podlega ciągłym przeistoczeniom wypływającym między innymi z przemian demograficznych dokonujących się w społeczeństwie, z prężnego rozwoju nowych technologii a także umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.
Czynniki owe kształtują profesje przyszłości – zawody, jakich przedstawiciele będą doceniani na rynku pracy.

asystentka prezesa

Autor: Sigma International
Źródło: Sigma International

Dostosowanie ścieżki edukacyjnej do wymagań rynku znacznie powiększa szanse na odnalezienie przez absolwenta uczelni zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie zwłaszcza na wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Pierwszym działaniem, aby uzyskać ów status jest dobór właściwego profilu studiów, który pozwoli uzyskać zawód z przyszłością.

Ta nowa wiadomość jest niesamowicie atrakcyjna i jeżeli szukasz więcej danych na omawianą tu tematykę, to odnajdziesz je tu.

Branże, w jakich notuje się wysokie zapotrzebowanie na pracobiorców, to między innymi: sektor finansowy jak też gałąź e-marketingu. W szczególności w branży IT będziemy mieli do czynienia z tak zwanym rynkiem kandydata, co oznacza, że popyt na pracobiorców przekracza ich podaż. Inne profesje z przyszłością są to m.in. coach i pedagog starszych osób. Poza pracownikami umysłowymi określonych branż, brakuje też wykwalifikowanych fizycznych pracowników: mechaników bądź spawaczy. Jednak także asystentka prezesa bez kłopotu znajdzie zatrudnienie. Według raportów przedstawiających sytuację na polskim rynku pracy, będą oni jednymi z w największym stopniu poszukiwanymi fachowców.

Już teraz pracodawcy sygnalizują zapotrzebowanie na ekspertów od spraw finansowych, co wynika między innymi z coraz węższych specjalności w owym sektorze.

Jak zaznaczają znawcy rynku, znalezienie świetnego finansisty jest trudnym zadaniem. Równocześnie są oni wysoko opłacani, dlatego jest to praca z przyszłością – znakomicie płatana a także poszukiwana.