Jak uniwersytety kształcą przyszłych pedagogów i dlaczego tak ważnym punktem bywa dla nich sposób pracy z dzieckiem upośledzonym

w XXI wieku olbrzymią wagę przywiązuje się do właściwego i jak najlepszego wykształcenia dzieci. Wyżej rzeczony fakt potwierdzają przykładowo liczne reformy systemu edukacji przeprowadzane przez kolejnych ministrów.

(więcej…)