woda

woda

Co należałoby wiedzieć w zakresie naczyń przeponowych wzbiorczych?

Naczynia przeponowe wzbiorcze są ofiarowane do ustabilizowania oraz wyrównywania ciśnienia oraz pojemności, które mieszczą się w zamkniętych układach solarnych, chłodniczych oraz grzewczych. Wraz ze wzrostem temperatury zwiększa się pojemność wody, w wypadku sporej różnicy temperatur, pojemność wody zdoła być istotnie duża. Dzięki zbiornikom przeponowym można bez problemu nadzorować wzrost objętości wody, ciśnienie oraz różnicę temperatur.

(więcej…)

Gromadzenie wody opadowej – w jaki sposób się to robi?

Zmiany klimatyczne i coraz większe potrzeby doprowadzają to tego, że pomniejszają się zdroje wody pitnej. Jednym ze z rozwiązań szczędzenia wody jest zbieranie i zastosowanie w domu, również na działce wody deszczowej. Wiele wody można zaoszczędzić, stosując deszczówkę zbieraną z dachów budowli na działce, pod warunkiem że nie są one przykryte eternitem ani papą.

(więcej…)