W jaki sposób zaliczyć egzamin aktuarialny i zacząć pracę w tym zawodzie?

Zajęcie w fachu aktuariusza oznacza ważność, albowiem przygotowanie do tego zawodu nastręcza zdania wielu testów i ogromnej wiedzy. W Polsce jest to fach mało znany, a zawodowcy z owej dziedziny pracują w towarzystwach ubezpieczeniowych i przedsiębiorstwach konsultingowych. Aby zdać odpowiednie sprawdziany, trzeba posiadać dyplom wyższej uczelni i niekaralnością w odcinku występków przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Przyszły aktuariusz powinien także przejść dwuletni staż.

aktuariusz

Autor: Friends Life
Źródło: http://www.flickr.com

Sprawdzian aktuarialny składa się z czterech niezależnych wobec siebie części, mieszczących zakresy matematyki, ubezpieczeń na życie, matematyki pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, matematyki monetarnej, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Aktuariusz to niezwykle poważny, wymagający dużego zaangażowania, jednakże równocześnie przynoszący mnóstwo satysfakcji fach.

Aktuariusz zajmuje się wyliczaniem ryzyka, także wartości bieżącej przedsięwzięć finansowych, w szczególności takich długoterminowych, albo obarczonych dużym niebezpieczeństwem. To profesjonalista związany przede wszystkim z branżą ubezpieczeniową, reasekuracyjną, kapitałów emerytalnych, oraz programów emerytalnych. Dzisiaj, aktuariusz to także biuro aktuarialne, rezerwy pracownicze, zapasy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Korzystając z rozległej wiedzy z obszaru matematyki finansowej, zajmuje się również ewaluacją jednostek i przedsięwzięć inwestycyjnych, biznesplanami, a również doradztwem transakcyjnym. Zobacz: link.

Fachowe usługi aktuarialne to szeroki obręb usług dla osób spoza rynku ubezpieczeniowego. Eksperci z tego obrębu zajmują się zadaniami związanymi z diagnostyką ryzyka, wyceną zobowiązań z tytułu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, problematyką planów i funduszy emerytalnych, a także strategią inwestycyjną.

Czy komentarze z serwisu (https://snmw.pl/grading-monet-i-banknotow/) były o tyle inspirujące, że masz chęć napisać własny? Nakłaniamy Cię gorąco. Będzie to dla nas ogromna pomoc.

wycena opcji w czasie pracy

Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi aktuarialne to także ocenianie zobowiązań wypływających z tytułu pobocznych, pozapłacowych świadczeń należnych pracownikom. Są to nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne, oraz deputaty węglowe i mnóstwo innych.