W jaki sposób zaangażować pracownika z Ukrainy?

Ilość Ukraińców zatrudnionych w Polsce bezustannie wzrasta. Są potrzebni polskiej gospodarce jak też lubiani m.in. za sumienność.

rzut - firma

Autor: Gobierno de Chile
Źródło: http://www.flickr.com
Z ich zaangażowaniem wiąże się kilka dodatkowych obowiązków.
Mieszkańcy Ukrainy pragnący pracować w Polsce przynależą do wspólnoty obcokrajowców zza granicy wschodniej, jacy podlegają nieco łatwiejszym strategiom legalizacji pracy w naszej ojczyźnie. Do tej samej grupy przynależą też pracobiorcy z Rosji, Białorusi oraz Gruzji. By legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy należy złożyć we właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa powiatowym urzędzie pracy zaświadczenie o nazwie: deklaracja o zamiarze zlecenia realizowania pracy cudzoziemcowi. Gdy powiatowy urząd pracy zarejestruje daną deklarację, wówczas pracodawca może je odebrać i od tego momentu legalnie zaangażować pracobiorcę z Ukrainy. Nie jest przy tym wymagany tzw. test rynku pracy. Rejestracja deklaracji zajmuje biurom czasami jeden dzień, czasem o wiele dłużej. Na podstawie takiego poświadczenia pracownicy z Ukrainy zdołają ubiegać się o wizę roboczą. Dokładne informacje na temat wiz dla Ukraińców znajdują się na stronie polskiej ambasady w Kijowie. Obcokrajowca można w naszej ojczyźnie przyjąć do pracy jedynie na podstawie umowy na piśmie, szczególnie umowy o pracę albo w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Pracobiorcę obcokrajowca zatrudnionego na umowę o pracę trzeba normalnie, jednakowo jak polskiego pracobiorcę, zameldować w ciągu 7 dni (zobacz ile dni urlopu) do ubezpieczenia ZUS ZUA, z tym odstępstwem, iż zamiast numeru PESEL trzeba wbić numer paszportu.

Zainteresowały Cię przedstawiane zagadnienia? Jeśli tak, to sprawdź ponadto, co ma w tym temacie ta optymalna witryna (https://zlikwidujdlugi.pl/kontakt/). Znajdziesz na niej zbliżone materiały.

Mieszkańca Ukrainy trzeba dodatkowo zameldować w miejscu pobytu podług standardowej procedury.