Uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego w toku kontroli – trzeba wiedzieć

Inspektorzy transportu drogowego mają upoważnienia do dokonania kontroli nie jedynie na drodze, lecz co więcej w siedzibie spedytora. W których przypadkach? Kiedy kontrolerzy ITD mogą dokonać kontroli w siedzibie firmy Prócz typowych czynności sprawdzających wykonywanych w trakcie kontroli drogowej inspektorzy transportu drogowego mogą w określonych sytuacjach przeprowadzić kontrolę w siedzibie przedsiębiorstwa. ITD kontrola w firmie realizowana jest głównie w przypadku stwierdzenia rażących przekroczeń przepisów, a także sprawdzenia, czy przedsiębiorstwo spełnia wymogi wypływające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego jak też Rady WE nr 1071/2009.

samochód dostawczy

Autor: Mattox
Źródło: http://www.sxc.hu
Inspektor wykonując swoje obowiązki ma m.in. prawo wstępu do auta, kontrolowania dokumentów, sprawdzania zainstalowanych lub znajdujących się w aucie urządzeń pomiarowo-kontrolnych, sprawdzania masy pojazdu. Żądać także może od przedsiębiorcy i jego pracowników pisemnych albo ustnych wyjaśnień, okazania zaświadczeń, itd. Analiza czasu pracy kierowców polega na badaniu danych dostarczonych przez tachograf, czyli urządzenie mierzące m.in: czas pracy samochodu.

A za co zwykle karani są kierowcy? Grzywnę można dostać za nieposiadanie w aucie wymaganych zaświadczeń, a może być ich całkiem wiele, np.

Pamiętaj o tym, że nasz serwis www (https://psmtechnik.pl/litery-przestrzenne,7,pl) zawiera tylko potrzebne informacje, które na pewno Ci się będą mogły przydać. Sprawdź nas i zobacz, że warto jest go odwiedzić.

wykresówki z tachografów oraz całe mnóstwo zezwoleń powiązanych z wykonywanym transportem. Częstym wykroczeniem karanym przez inspektora transportu drogowego jest także nieprzestrzeganie zasad dotyczących maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy jak też nieprzestrzegania zasad dotyczących użytkowania tachografów.

rozwój usług logistycznych

Autor: MBWA PR
Źródło: http://www.flickr.com
Zgodnie z artykułem 55 ustawy z dnia szóstego września 2001 roku o transporcie drogowym inspektorzy mają prawo wstępu na teren podmiotu realizującego transport drogowy, w tym do pomieszczeń czy też siedzib, gdzie prowadzi on działalność lub przechowuje poświadczenia a także inne nośniki informacji wymagane rozporządzeniami.

Masz spory problem z wyszukaniem dobrego rozwiązania Twojego dylematu? Na pewno szybko pomoże Ci ta strona www.

O zamierzanej kontroli w firmie Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego musi poinformować przedsiębiorcę przynajmniej siedem dni przed jej przeprowadzeniem. Kontrola może być realizowana wyłącznie w obecności przedsiębiorcy bądź osoby na piśmie upoważnionej do reprezentowania go w czynnościach kontrolnych.