ubezpieczenia

ubezpieczenia

Aktuariusz i branża ubezpieczeń – co ich łączy?

Aktuariusz to specjalista pracujący w branży ubezpieczeniowej, planów emerytalnych, a również tak zwanej reasekuracji, czyli ubezpieczenia ubezpieczycieli. Do jego zadań należy przede wszystkim oszacowanie ryzyka, a także i wartości planów gospodarczych, szczególnie tych ryzykownych albo długoterminowych. Kalkulacja takiego ryzyka może być przykładowo kredytowa lub też operacyjna. Kalkuluje także wartość firmy kierując się metodą Embedded Value. Aby zostać aktuariuszem, potrzebne są bardzo dobre kwalifikacje – oprócz wykształcenia wyższego potrzeba zaświadczenia o niekaralności, przynajmniej 2-letniego stażu zawodowego, a również trzeba zdać egzamin aktuarialny.

(więcej…)

PZU Wrocław to gwarant kompletnej ochrony ubezpieczeniowej

Grupa PZU jest jedną z najogromniejszych instytucji finansowych w Kraju i należy do zespołu nadzwyczaj prężnie rozwijających się wspólnot kapitałowych. PZU Wrocław gwarantuje kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszelkich najważniejszych polach życia prywatnego, społecznego i ekonomicznego. Prócz aktywności ubezpieczeniowej PZU wiedzie też działalność w obszarze administrowania otwartym kapitałem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i projektami oszczędnościowymi.

(więcej…)

Biura aktuarialne – dlaczego warto.

Każdy, kto prowadzi dużą firmę wie, z jak sporym ryzykiem to się wiąże. Zarządzanie dużą ilością pieniędzy i pracą grupy pracowników niesie za sobą niemałą odpowiedzialność. Niejeden prezes znalazł się w sytuacji, w której jedyne, co mu zostało, to złapać się za głowę. W takich sytuacjach powinno się zasięgnąć rady u eksperta. Przede wszystkim w sprawach długoterminowych, takich jak wycena instrumentów finansowych, czy związanych z ubezpieczeniami dobrze jest skorzystać z usług aktuariusza. Ten na pewno pomoże dokonać właściwych wyborów dotyczących projektów finansowych i uniknąć niepotrzebnych przeszkód. Wsparcie aktuariusza zmniejszy ryzyko w niektórych dziedzinach funkcjonowania firmy oraz znacznie wpłynie na jego wydajność.

(więcej…)

Szukamy odpowiedzi na pytanie- czy pośrednik ubezpieczeniowy powinien zakończyć kurs agenta ubezpieczeniowego?

Jak definiuje wikipedia: agent ubezpieczeniowy jest inwestorem prowadzącym działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej, ustalonej z zakładem ubezpieczeń i dopisany do wykazu agentów ubezpieczeniowych. Wygląda to dosyć zawile, ale zerknijmy jak można nim zostać.

(więcej…)