Studia dla kadry kierowniczej

Kierowanie procesem produkcyjnym w dużym przedsiębiorstwie to nader trudna praca. Kierownik musi podołać wielu wyzwaniom, odpowiadać na bieżące przeciwności nieomalże natychmiast. Manager winien również przewidzieć prawdopodobne kłopoty i starać się im zapobiegać. Żeby to było wykonalne potrzebna jest mu należyta wiedza. Manager kierujący procesami produkcji powinien zmierzać do usprawnienia działań. Metodą na to są szkolenia Lean.

szkolenie dla kadry menedżerskiej

Autor: University of Salford Press Office
Źródło: http://www.flickr.com
Strategia owa polega na tym, by w procesie fabrykacji skupić się na eliminacji obszarów, gdzie następuje trwonienie zasobów zakładu.

Zerknij na witrynę i prześledź wpis (http://www.certificator.eu/en/about-us.html), który zapewne totalnie Cię wciągnie, gdyż dane w tamtym miejscu umieszczone, przyciągają zainteresowanie.

Z kolei managerowie którzy kochają matematykę, do udoskonalenia procesów produkcji mogą wykorzystać sposoby matematyczne wyrażone w metodzie Six Sigma, (to jest dzięki analizie matematycznej w procesie technologicznym możemy dopuścić maksimum 6 odchyleń od założonego wzorca). Strategia ta złożona jest z wielu stopni wtajemniczenia – ostatnim stopniem jest szkolenia six sigma. Jest ono przeznaczone jest dla przywódców zespołu.

Podyplomowe studia z obszaru wyżej wymienionych umiejętności łączyć winny elementy klasycznych studiów podyplomowych – czyli zawierać powinny wykłady i ćwiczenia wraz z nauką przez praktykę – zatem naukę akademicką uzupełnić powinny przeróżnego typu warsztaty i symulacyjne gry. Wskazane są dodatkowo przedsięwzięcia optymalizacyjne w praktyce – a więc wizyty w firmach. Odbiorcami szkolenia Six Sigma mogą być: pracownicy zarządzający przedsiębiorstwami lub produkcją, specjaliści do spraw wprowadzania zmian, konsultanci, absolwenci studiów mgr/inż/lic. Autor

Zamysłem takich studiów jest podanie całościowej wiedzy, jak również budowanie postaw i umiejętności celowych w codziennej pracy. Plan studiów mieści najczęściej bloki tematyczne mające związek z najpopularniejszymi ideami zarządzania: lean manufacturing szkolenia oraz Six Sigma szkolenia.

Studia skierowane są do osób, które chcą nie tylko poznać ogół problemów związanych z kierunkiem studiów na poziomie akademickim, lecz także – przez poszerzone treningi warsztatowe oraz gry symulacyjne a także wizyty w zakładach fabrycznych – w praktyce spożytkować zyskaną wiedzę. Finalnie absolwenci otrzymują stosowne świadectwa poświadczające ukończenie szkolenia Six Sigma.