Sprawdzanie finansów w firmach

Każdy, kto ma swoją firmę musi przypilnować kilku ważnych dla jej funkcjonowania spraw. Rzeczą najważniejszą jest oczywiście utrzymywanie na właściwym poziomie jakości produktów i usług, szukanie nowych klientów, ale również pilnowanie w firmie właściwej finansowej kondycji. Spora grupa przedsiębiorców doskonale radzi sobie z dwoma pierwszymi aspektami, niestety trochę zaniedbując kwestie finansowe.

Finanse w MŚP

Autor: kate hiscock
Źródło: http://www.flickr.com

Oczywiście na pierwsze spojrzenie w firmie wszystko jest bez żadnych zastrzeżeń, przelewy są regulowane na czas i nie ma żadnych finansowych zatorów. Sprawozdanie finansowe, jakie zgodnie z odpowiednimi ustawami duże firmy muszą zrobić, wykazuje że wszystko wygląda na dobre, lecz jeśli chce się być pewnym co do jakości finansów firmy, to dobrze jest zrobić dokładny audyt finansowy.

Wielu przedsiębiorców bardzo się obawia audytu, uważając go jako kolejny organ kontrolujący w firmie.

Jeśli zaintrygowały Cię treści w tym artykule, to wejdź w poniższy link oraz czytaj więcej szczegółowych informacji.

Lecz w rzeczywistości zadaniem audytorów nie jest zgłaszanie nieprawidłowości do urzędu skarbowego, lecz głównie dokładne sprawdzenie firmowych finansów i pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów księgowych i finansowych.

Sektor MŚP a finanse

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Dobrze zrobiony audyt pokaże właścicielom pełny stan finansów firmy, będą się mogli też dowiedzieć, czy procedury są prowadzone zgodnie z panującymi przepisami i standardami. Jeśli audytorzy znajdą mniejsze lub większe nieścisłości, to powinni zaproponować odpowiednie rozwiązania do ich wyeliminowania. W przypadku większych firm, które spełniają określone warunki, badanie badanie due diligence sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów jest obowiązkowe. Bezpośrednio to wynika z ustawy o rachunkowości i nie można z niego zrezygnować bez odpowiedzialności za to.

Jak wykazują badania, powiększająca się grupa małych przedsiębiorstw także zaczyna się decydować na przeprowadzenie finansowego audytu. Sprawdzenie przez niezależnego specjalistę da im wiedzę na temat stanu swojej firmy i pozwala na poprawę wydajności działań i uporządkowanie finansów, a w końcowym efekcie spowoduje, że firma będzie lepiej się rozwijać.