Uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego w toku kontroli – trzeba wiedzieć

Inspektorzy transportu drogowego mają upoważnienia do dokonania kontroli nie jedynie na drodze, lecz co więcej w siedzibie spedytora. W których przypadkach? Kiedy kontrolerzy ITD mogą dokonać kontroli w siedzibie firmy Prócz typowych czynności sprawdzających wykonywanych w trakcie kontroli drogowej inspektorzy transportu drogowego mogą w określonych sytuacjach przeprowadzić kontrolę w siedzibie przedsiębiorstwa. ITD kontrola w firmie realizowana jest głównie w przypadku stwierdzenia rażących przekroczeń przepisów, a także sprawdzenia, czy przedsiębiorstwo spełnia wymogi wypływające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego jak też Rady WE nr 1071/2009.

(więcej…)