podatek

podatek

Portal podatkowy odpowiada na wszelkie nasze zapytania

Co roku przychodzi czas, kiedy trzeba się rozliczyć z urzędem skarbowym z tego, co uzyskało się w roku poprzednim. Dlatego tak ważne okazuje się być to, żeby w określonym terminie złożyć w urzędzie wszelkie konieczne pisma, a co się z tym łączy, aby wykazać jak wiele finansów uzyskaliśmy, jak wiele z tego musimy przekazać państwu i ile rzeczywiście przekazaliśmy.

(więcej…)

Opodatkowanie wynajmu w Polsce

W kraju w czasie wynajmu apartamentu obowiązują pewne wytyczne. Strony podpisujące umowę najmu powinny być świadome, że do ich obowiązków zalicza się zapłata określonych podatków. Rozważając sprawę taką jak opodatkowanie wynajmu należy przyznać, że oprócz podatku głównego należy płacić podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT – od towarów i usług, a także podatek od nieruchomości. Osoby podpisujące umowę są świadome tego, że jeśli się nie wywiążą z zapłaty nałożonego na nich obowiązku uiszczenia opłaty mogą spodziewać się bardzo nieprzyjemnych konsekwencji w postaci stawek podatkowych. Opodatkowanie wynajmu i spodziewane kary za brak zapłaty rozliczają określone organy podatkowe.

(więcej…)

Zadania wiążące się z obowiązkowym wypełnieniem deklaracji PIT

Koniec roku większej części dojrzałych, pracujących na swoje utrzymanie osób kojarzy się z powinnością dokonywania rozliczenia podatkowego. Dla wielu osób jest to raczej przykry obowiązek, który kojarzy się z czekaniem w urzędach, jak również z nieumiejętnym realizowaniem potrzebnych formularzy. Z powodu niewystarczającej wiedzy na temat realizowania rozliczeń wielu ludzi zwraca się o pomoc do profesjonalistów w tym zakresie, a więc przede wszystkim do księgowych.

(więcej…)

Rozliczamy się z urzędem skarbowym

Mało kto nie słyszał o blankiecie podatkowym PIT-37. Jest to jeden z najpopularniejszych formularzy, które każdego roku wypełniają miliony Polaków. Deklaracja podatkowa PIT 37 tyczy się pozyskanych przychodów za zeszły rok. PIT 37 jest wypełniany tak przez osoby pracujące na umowę o prace, jak i wszystkich tych, jacy są zatrudnieni na umowę zlecenie bądź dzieło.

(więcej…)

Przydatne informacje dla przedsiębiorców

Wybór właściwej drogi przedsiębiorczej dla siebie często jest związane z podejmowaniem skomplikowanych decyzji oraz życiowego ryzyka. Duży wpływ na dzisiaj podejście zaczynających swą działalność biznesmenów mają dokonania innych, jacy mogą być pewnego rodzaju inspiracją dla innych. Uzasadnione jest zainteresowanie działalnością innych, ponieważ niezwykle często sami będziemy musieli przejść podobną drogę. Wszelkie rady w tych kwestiach są więc szczególnie pożądane.

(więcej…)