Jakie są różnice między oceną 360 stopni a tradycyjną metodę oceny i analizy pracy?

W pewnym momencie każdy zatrudniony poddawany jest generalnej ocenie szefostwa. W danych, uzgodnionych wcześniej terminach badane są wyniki pracy każdej osoby, biorąc pod uwagę rozmaite kryteria. Wtedy niezwykle istotną rolę pełni ocena pracownicza. To właśnie dzięki niej możliwy jest awans każdego z członków zespołu i ma spore znaczenie dla wszystkich z kierownictwa. Do głosu w ankiecie dopuszczani są również klienci i współpracownicy – w zależności od charakteru przedsiębiorstwa.

Na czym może bazować pracownicza ocena 360 stopni w firmie?

Mały podatnik czyli kto?

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Patrząc generalnie na różnego typu sposoby oceniania członków zespołu oraz ich całorocznych wysiłków, metoda taka jak ocena 360 stopni w przedsiębiorstwach jest szczególnie często stosowana.

Jeśli zaintrygowała Cię ta sprawa, szybko spójrz na treść (https://abk.pl/kalendarz-szkolen/) a poznasz znacznie większą ilość informacji, które z pewnością wywołają na Twojej twarzy szeroki uśmiech.

W głównej mierze polega na przeprowadzeniu w gronie ogółu zatrudnionych, kierownictwa, menedżerów ankiety. Dzięki uczestniczeniu większości zatrudnionych może dać ona klarowny oraz pełny obraz pewnej osoby. Pod uwagę brane są też głosy osób, których zasobami dany pracownik zarządza.

Na czym opiera się ocena pracownicza

Ogólnie znanych jest wiele technik systematycznego sprawdzania efektów pracy wśród osób zatrudnionych. By obraz oceny był szczegółowy i by była ona zgodna z prawdą oraz pełna w badaniu biorą udział wszyscy. Każdy pracownik, który nie spoczywa na laurach, a swoją pracą w znacznym stopniu wspomaga odpowiednie funkcjonowanie firmy, może liczyć na najlepsze wyniki. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników ocena pracownicza jest niezwykle często brana pod uwagę i doceniana przez szefostwo.

Jaki wpływ ocena 360 stopni może wywierać na pracowników?

Spotykane są rozmaite formy prowadzenia analizy wyników pracy, a w gestii dyrekcji leży wybór właściwych metod i formy oceny zatrudnionych osób. Znanych jest mnóstwo metod ankietowania w firmach i zakładach, lecz to właśnie ocena 360 stopni brana jest szczególnie pod uwagę. Może mieć ona niezwykle dobry wpływ i zaliczana jest również do formy motywowania zatrudnionych w firmie czy przedsiębiorstwie.