Jak uniwersytety kształcą przyszłych pedagogów i dlaczego tak ważnym punktem bywa dla nich sposób pracy z dzieckiem upośledzonym

w XXI wieku olbrzymią wagę przywiązuje się do właściwego i jak najlepszego wykształcenia dzieci. Wyżej rzeczony fakt potwierdzają przykładowo liczne reformy systemu edukacji przeprowadzane przez kolejnych ministrów.

Wrocławska szkoła wyższa

Autor: Laurie Sullivan
Źródło: http://www.flickr.com
W centrum uwagi znajdują się nie tylko pierwszaki, które są w pełni zdrowymi dziećmi, lecz także te z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną.

Gdy zainteresował Cię prezentowany artykuł, to nie zastanawiaj się tylko odkryj www (http://bhpprofesjonalnie.pl/), a odnajdziesz tutaj zbliżone, ciekawe informacje na ten temat.

O ile uczniowie z trudnościami w poruszaniu się posiadają szansę zdobycia zawodu (np. grafika), o tyle gimnazjalistom upośledzonym intelektualnie grozi bezrobocie, a co za tym idzie, wykluczenie z życia społecznego.

W zmianie takiej mało optymistycznej wizji spory udział mają uniwersytety. Zaangażowani tam pedagodzy nierzadko przeprowadzają własne badania, a ich rezultaty pozwalają zrewidować, a może nawet zakwestionować wybrane teorie pedagogiczne. A poza tym profesorzy na bieżąco śledzą wszelkie nowinki, a zdobytą w ten sposób wiedzę są w stanie przekazać następnemu pokoleniu. Zresztą praca nie kończy się na prowadzeniu ćwiczeń i lekturze fachowej literatury. Trzeba jeszcze tak skomponować program studiów, aby jak najlepiej odpowiadał wymogom, jakie niesie ze sobą rozwój cywilizacyjny.

Aby przekonać się, że wykładowcy uniwersyteccy nie zasypiają gruszek w popiele, wystarczy wystukać na klawiaturze komputera np. frazę oligofrenopedagogika Wrocław – oligofrenopedagogika w mieście Wrocław – i w taki oto błyskawiczny sposób zapoznać się z ofertą edukacyjną, jaką w obecnym roku akademickim przygotowała dana szkoła wyższa we Wrocławiu, czyli stolicy województwa dolnośląskiego. Program studiów może być realizowany w formie stacjonarnej albo

Studenci

Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

wieczorowej, a nawet na studiach podyplomowych. Jednakże w tym ostatnim przypadku należy w sekretariacie przedłożyć dokument potwierdzający ukończenie studiów magisterskich.

Szkoła wyższa we Wrocławiu, podobnie zresztą jak każda inna uczelnia w w Polsce, jest zmuszona ułożyć taki program, który będzie uwzględniał również aktualne uwagi zgłaszane przez zastępców dyrektorów szkół specjalnych. Pomimo tego że oligofrenopedagogika już od dawna jest odrębną dyscypliną pedagogiki, to oczywiście sama również się rozwija i być może w przyszłości w jej zakresie zostaną wykonane dodatkowe podziały. Te wszystkie działania są o tyle istotne, że gwarantują osobom upośledzonym korzystniejszy start w dorosłość. A sami absolwenci pedagogiki specjalnej wcale nie są zmuszeni pracować w szkołach podstawowych – ich wiedza i kwalifikacje są potrzebne także w specjalnych placówkach, które trudnią się niesieniem pomocy osobom ze wspomnianymi ułomnościami.