Urlopy pracownicze, zatem co pracodawca powinien o nich widzieć. Zobacz koniecznie!

Na początku warto powiedzieć o tym, czym jest urlop. A więc urlop, jest to czas wolny osoby zatrudnionej od świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. Kwestie urlopowe są normowane przepisami kodeksu pracy. Pracobiorca może wnioskować o przyznanie mu urlopu jednakże nie oznacza to, iż chlebodawca zawsze ma obowiązek go udzielić.

(więcej…)